Politica de calitate

Politica noastra este aceea de a deveni leaderi pe piata româneasca în domeniul realizarii de statii de sortare si utilaje independente pentru statii de sortare.

Pentru aceasta, am stabilit o strategie de crestere continua a calitatii produselor si serviciilor noastre care se bazeaza pe principiile managementului calitatii:

-ORIENTAREA SPRE CLIENT - prin cunoasterea si satisfacerea deplina a cerintelor
si asteptarilor acestora;
- IMBUNÃTÃTIREA CONTINUÃ - a calitatii produselor si serviciilor livrate;
- IMPLICAREA INTREGULUI PERSONAL; - prin organizare, instruire, motivare si
cointeresare;

Obiectivele concrete privind calitatea sunt stabilite anual de conducerea societatii si transmise pentru cunoastere si realizare tuturor functiilor implicate. Realizarea obiectivelor se analizeaza periodic si sunt stabilite resurse si actiuni necesare pentru atingerea lor.

Pentru a atinge aceste obiective am implementat si imbunatatit continuu un Sistem de management al calitatii în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2008.Sistemul de management si realizarea obiectivelor privind calitatea sunt monitorizate prin audituri interne independente si analizate periodic de managementul de vârf alsocietatii pentru a se asigura respectarea principiilor adoptate, eficacitatea si îmbunatatirea continua a calitatii produselor si serviciilor noastre.

Alocarea de resurse, planificarea, controlul, asigurarea si îmbunatatirea continua a calitatii si performantelor sunt elemente ale managementului pe care conducerea societatii întelege sa le utilizeze cu sprijinul si participarea constienta a întregului personal.

In calitate de Administrator doresc sa exprim angajamentul conducerii societatii pentru realizarea politicii si obiectivelor privind calitatea si cer întregului personal sa actioneze pentru respectarea acestor principii  care sa duca la livrarea unor produse si servicii la cele mai înalte standarde de calitate.